Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Πετρούπολης.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Πετρούπολης.
Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο-η ότι ο Δήμος Πετρούπολης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, λειτουργούν το Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πετρούπολης στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Συγκεκριμένα, στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Πετρούπολης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:
1. Εθελοντισμός και Κοινωνική Δράση
2. Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
3. Σύνδεση σχολείου οικογένειας
4. Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα
5. Δημιουργία ιστοσελίδας
6. Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα, Ε–επιχειρείν
7. Αθλητισμός και διατροφή
8. Διαχείριση εργασιακού άγχους / Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
9. Εργαστήρι δημιουργίας βίντεο
10. Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα, απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:
Τηλ.: 2105065885
Ταχ. Διεύθυνση: Κέντρο Κοινότητας, Αθ. Διάκου & Αγ. Δημητρίου 88Α
Email: diaviou@petroupoli.gov.gr
Σημειώνεται ότι, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου.
Δείτε την ανακοίνωση & σχετική αίτηση στον παρακάτω σύνδεσμο: https://petroupoli.gov.gr/2020/10/2020-diaviou/