Δήμος Πετρούπολης

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)

Την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:00-13:00 θα πραγματοποιηθεί διανομή ειδών του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ/FEAD» και αφορά τους δικαιούχους του ΚΕΑ οι οποίοι έχουν τροποποιήσει την αίτηση τους για παροχή ειδών ΤΕΒΑ έως και 31-05-2017 στο χώρο της Αποθήκης τροφίμων (25ης Μαρτίου 168 ). Οι ωφελούμενοι του Δήμου Πετρούπολης θα ενημερωθούν με SMS, και τηλεφώνημα (όσοι δεν έχουν κινητό τηλέφωνο) .

Οι λίστες των ωφελούμενων του προγράμματος έχουν οριστεί εκ νέου, με την Δ23/ΟΙΚ.17108/875/2017ΦΕΚ 1474/Β/28-4-2017 Υπουργική ΑπόφασηΚαθορισμός όρων και προϋποθέσεων ένταξης ωφελούμενων Επιχειρησιακού ΠρογράμματοςΕπισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομήςγια το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).

Τα είδη τα οποία θα διανεμηθούν είναι ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των ωφελουμένων .

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους, επίσημο έγγραφο πιστοποίησης του ΑΜΚΑ τους, και την ταυτότητα τους.

Εάν για σοβαρούς λόγους δεν μπορεί να παραλάβει ο ωφελούμενος, μπορεί να παραλάβει μέλος της οικογένειας ή άλλο συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο και απαιτείται εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής του ωφελούμενου.

Τέλος για την διευκόλυνσή τους θα πρέπει να έχουν κάποιο μέσο για την μεταφορά τωνπροιόντων.
Για
περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Πετρούπολης στο τηλέφωνο 2105064076 και 23105064067.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)