ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΤΕΒΑ/FEAD) ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2020

Την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 και ώρα 9:00-13:00 θα πραγματοποιηθεί διανομή ειδών του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ/FEAD» και αφορά τους δικαιούχους του ΚΕΑ οι οποίοι έχουν τροποποιήσει την αίτηση τους για παροχή ειδών ΤΕΒΑ έως και 31-05-2017. Πρόκειται να διανεμηθούν τρόφιμα, είδη βασικής υλικής συνδρομής καθώς και βρεφικά είδη. Η διανομή θα γίνει στον αύλειο χώρο του Αγίου Δημητρίου.

Οι ωφελούμενοι του Δήμου Πετρούπολης θα ενημερωθούν με SMS και τηλεφωνικά (όσοι δεν έχουν κινητό τηλέφωνο).

Οι λίστες των ωφελούμενων του προγράμματος έχουν οριστεί εκ νέου, με την Δ23/ΟΙΚ.17108/875/2017 – ΦΕΚ 1474/ /28-4-2017 Υπουργική Απόφαση “Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ένταξης ωφελούμενων Επιχειρησιακού Προγράμματος “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής” για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).

Τα είδη τα οποία θα διανεμηθούν είναι ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των ωφελούμενων.
Οι ωφελούμενοι ΘΑ πρέπει να έχουν μαζί τους, επίσημο έγγραφο πιστοποίησης του ΑΜΚΑ τους και την ταυτότητα τους.

Εάν για σοβαρούς λόγους ΔΕΝ μπορεί να παραλάβει ο ωφελούμενος, μπορεί να παραλάβει μέλος της οικογένειας ή άλλο συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο και απαιτείται εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής του ωφελούμενου.

Τέλος για την διευκόλυνσή τους θα πρέπει να έχουν κάποιο μέσο για την μεταφορά των προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Πετρούπολης, στο τηλέφωνο 2105064076 & 2105064067.

Λογότυπο επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής