ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Διανομή τροφίμων Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πετρούπολης για τον μήνα Μάϊο.
     Η Δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πετρούπολης ενημερώνει τους ωφελούμενους του, ότι εξαιτίας της παρούσας κατάστασης και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29.04.2020 (ΑΔΑ 6 Μς046ΜΤΛ6-Ο14) εγκυκλίου του  Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Πρόσθετα Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» σχετικά με τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, η 6η διανομή (τελευταία του 4ου εξαμήνου) για τον μήνα Μάϊο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21, Παρασκευή 22, Δευτέρα 25 και Τρίτη 26  Μαΐου με προγραμματισμένα ραντεβού κατόπιν τηλεφωνικής ενημέρωσης  των δικαιούχων, στον εξωτερικό χώρο επί της οδού 25ης Μαρτίου 168 (δίπλα στο θερινό σινεμά), λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2105065885 της γραμματείας του Κέντρου Κοινότητας.
 
Διανομή τροφίμων Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πετρούπολης για τον μήνα Μάϊο.