Διάκριση του Προγράμματος “Partyouth” του Δήμου Πετρούπολης στα Bravo Awards!

Ο θεσμός “BRAVO 2019” αποτελεί ένα θεσμό κοινωνικού διαλόγου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που αναπτύσσεται σε εθνικό επίπεδο, με βάση τις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται από Επιχειρήσεις, Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών.
Μέσω των 250 πρωτοβουλιών και των 35.000 ενεργών πολιτών που συμμετέχουν στο θεσμό BRAVO, αναπτύσσεται μια ευρύτερη ενημέρωση και αφύπνιση της ελληνικής κοινωνίας, καθώς και ένα δίκτυο ανταλλαγής γνώσης και εμπειριών από τους Οργανισμούς αυτούς, που συμβάλλουν στη δημιουργία της ΕΛΛΑΔΑΣ του ΑΥΡΙΟ.
Στην απονομή των Bravo Awards, στις 18 Δεκεμβρίου 2019, στο Μέγαρο Μουσικής, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ του Δήμου Πετρούπολης, με τίτλο «Η Δημοκρατία και η καλλιτεχνική παρέμβαση των νέων – PartYouth» κατόρθωσε να διακριθεί για την καινοτομία του στην κατηγορία «Bravo Society», μαζί με άλλους σημαντικούς ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς της χώρας μας.
Το πρόγραμμα αυτό, στο οποίο εντάχθηκε ο Δήμος Πετρούπολης αρχές του έτους, υποβλήθηκε και διοργανώθηκε από το Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης, με τη συνεργασία της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) και της Περιφέρειας Αττικής.
Είναι μια διάκριση που δικαιώνει τις προσπάθειες όσων συμμετείχαν και βοήθησαν στην πραγματοποίησή του, όπως: τα Τμήματα ζωγραφικής και κεραμικής του Δήμου Πετρούπολης, τους μαθητές και τους καθηγητές των καλλιτεχνικών μαθημάτων γυμνασίων και λυκείων που συνεργάστηκαν, αλλά και όλους τους νέους που συμμετείχαν ή βοήθησαν στη διοργάνωση (διδακτική προσφορά,βιντεοσκόπηση, φωτογράφηση, επιμέλεια μεταφοράς των νέων κ.ά.).