Δείτε την πρόσκληση της 11ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 24 Απριλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος -Κ. Βάρναλη 76-78).

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  11ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής.