Δείτε την πρόσκληση της 7ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 11 Μαρτίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα  (2ος όροφος -Κ. Βάρναλη 76-78).

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  ς Τακτικής  Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής.