Δείτε την πρόσκληση της 4ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαΐου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθνικής Αντίστασης 61).

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  ς Έκτακτης  Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής.