Αποζημίωση του Δήμου Πετρούπολης με το ποσό του 1.086.628,00 ευρώ για την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων του σεισμού της 19ης Ιουλίου 2019

Ο Δήμος Πετρούπολης με την αρ.πρωτ. 73332/03.11.2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ 6ΟΤ446ΜΤΛ6-81Ψ), θα λάβει έκτακτη οικονομική επιχορήγηση ύψους 1.086.628,00 ευρώ, για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν νοικοκυριά  από τον σεισμό των 5,1 Ρίχτερ της 19ης Ιουλίου 2019.
Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό που δίνεται σε Δήμο, ως επιχορήγηση για τον σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019 και αφορά την συντριπτική πλειοψηφία των αιτήσεων που υπεβλήθησαν για ακίνητα στον Δήμο Πετρούπολης και πληρούσαν τις απαραίτητες προυποθέσεις που όριζε η ΚΥΑ 33862/06.05.2019 (ΦΕΚ 1699/τ.Β’/2019).
Η έγκριση του επιδόματος του άρθρου 2 της παραπάνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης συνολικό ποσού 1.086.628,00 ευρώ, δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση. Χρειάστηκε οργάνωση, μεθοδικότητα και στοχευμένη προσπάθεια από τη Διοίκηση, τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας και την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου, προκειμένου να καταδειχθεί η ανάγκη αποζημίωσης των πληγέντων, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία για ολόκληρη τη χώρα.
Αμέσως μετά την πίστωση του ποσού της επιχορήγησης στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου, η Οικονομική Υπηρεσία θα προβεί στην έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων.
Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Πετρούπολης σχετικά με την ενημέρωση των δικαιούχων (βάσει του αρ. Πρωτ. της αίτησης τους), για την ημερομηνία κατάθεσης των σχετικών ποσών στον αρ. Λογαριασμού που έχουν δηλώσει.
ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ.
Απεικονίζεται ένας σεισμογράφος