Δήμος Πετρούπολης

Αποτελέσματα κλήρωσης 7/10/2019  Σύγχρονου Χορού και Ρυθμικής και Ψυχοκινητικής Αγωγής
Σύγχρονος Χορός
ΤΜΗΜΑ 1/ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 2012-2014
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17:40-18:30
Κληρώθηκαν οι αριθμοί πρωτοκόλλου: 14, 15, 35, 36, 39, 49, 50, 52, 92, 124
Επιλαχόντες: 57, 45, 87, 76, 75, 19, 5, 29, 17, 43, 64, 12.
TΜΗΜΑ 2/ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 2010-2011
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18:30-19:20
Κληρώθηκαν οι αριθμοί πρωτοκόλλου: 40, 59, 96, 116
Επιλαχόντες: 102, 13, 101, 1.
ΤΜΗΜΑ 3/ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 2008-2009
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19:20-20:10
Κληρώθηκαν οι αριθμοί πρωτοκόλλου: 41, 63, 68, 88, 97, 105.
Επιλαχόντες: 109, 111, 37, 122, 110, 56, 94.
TMHMA 4/ EΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 2006-2007
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20:10-21:00
Κληρώθηκαν οι αριθμοί πρωτοκόλλου: 3, 43, 53, 108.
Επιλαχόντες: 9, 106, 82, 4, 107, 44, 81, 120, 115
TMHMA 5/ ETΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 2002-2005
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:00-22:00
Κληρώθηκαν οι αριθμοί πρωτοκόλλου: 31, 65, 123.
Ρυθμική και ψυχοκινητική αγωγή
ΤΜΗΜΑ 1/ ΕΤΟΣ ΓΈΝΝΗΣΗΣ 2014
ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16:00-16:50
Κληρώθηκαν οι αριθμοί πρωτοκόλλου: 2, 10, 11, 18, 29, 38, 46, 57, 64, 67, 70, 74, 92, 111, 114, 121, 122, 124, 131, 134, 135.
Επιλαχόντες: 105, 68, 103, 5.