Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021
Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2021).
Απογραφόμαστε ηλεκτρονικά από τον υπολογιστή μας, ή με τη βοήθεια του Απογραφέα στην κατοικία μας.
Συμμετέχουμε στην #Απογραφή, Στηρίζουμε το μέλλον γιατί ΟΛΟΙ ΜΕΤΡΑΜΕ!
Δείτε το ενημερωτικό trailer της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής