ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021

Ο Δήμος Πετρούπολης, με την έναρξη της Αντιπυρικής Περιόδου 2021 (1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου), ενημερώνει για τα εξής:

Στα πλαίσια της πρόληψης και αποτροπής του κινδύνου πρόκλησης κι επέκτασης πυρκαγιάς, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το Ν.3852/2010, αρθ.94 παρ.1 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), το σχέδιο αντιπυρικής προστασίας και την οδηγία απομάκρυνσης ξερών χόρτων του Δασαρχείου Αιγάλεω, το σχέδιο δράσης της ΓΓΠΠ, τον σχεδιασμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, τις οδηγίες της Αυτοτελούς Δ/νσης Π.Π. Περιφέρειας Αττικής, για την αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, κατά την Αντιπυρική Περίοδο από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 2021, καλεί τους δημότες κι επισκέπτες του να είναι πλέον ιδιαίτερα προσεκτικοί στα ζητήματα πυρκαγιών.

Ιδιαίτερα, καλεί τους επικαρπωτές- ιδιοκτήτες αδόμητων οικοπέδων και λοιπών ακαλύπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου, να προβούν στις προβλεπόμενες ενέργειες αποψίλωσης αυτών από ξερά χόρτα και απομάκρυνσης τυχών άλλων εύφλεκτων υλικών και σκουπιδιών που βρίσκονται μέσα σε αυτά.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στα ανωτέρω, ο Δήμος θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες από το Νόμο αυτεπάγγελτες ενέργειες καθαρισμού των οικοπέδων, βάσει του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), με δυνατότητα επιβολής προστίμου (0,50€/τετρ.μέτρο οικοπέδου), την χρέωση των εξόδων καθαρισμού, καθώς και την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Για μη ελεύθερα προσβάσιμους αδόμητους, ή άλλους ακάλυπτους χώρους, θα γίνεται καταγγελία στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, βάσει των πρόσφατων εντολών του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, για να διενεργηθούν τα προβλεπόμενα.

Επισημαίνεται ότι, κατά το χρονικό διάστημα της προαναφερόμενης αντιπυρικής περιόδου, απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο, το άναμμα φωτιάς χωρίς την προηγούμενη άδεια από την Αστυνομική Αρχή και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία αναλαμβάνει και τον έλεγχο εφαρμογής προληπτικών μέτρων διασφάλισής της.

Ειδικά εφίσταται η προσοχή σε μελισσοκόμους, σε χρήστες εξωτερικών ψησταριών, σε όσους εκτελούν εργασίες υπαίθρου με φλόγιστρα, σε όσους θέλουν να κάψουν προϊόντα κλαδεμάτων ή αποψιλώσεων κ.ά.

Για την περίπτωση συγκέντρωσης, μετά από καθαρισμούς, εύφλεκτων υλικών (κλαδιά, ξερά χόρτα, ξυλεία, υφάσματα κ.λπ) και για την ανάγκη άμεσης απομάκρυνσή τους, θα πρέπει να γίνεται έγκαιρη συνεννόηση με το Τμήμα Αποκομιδής της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, στο τηλέφωνο 210-5021300.

Απαγορεύεται δε ρητά, η άνευ συνεννόησης με τον Δήμο, πολυήμερη εγκατάλειψη εύφλεκτων ρύπων, σε θέσεις που δύναται να αποτελέσουν εστίες ανάφλεξης και εξάπλωσης πυρκαγιάς χωρίς να έχει καθοριστεί ο χρόνος αποκομιδής τους.

Κάθε έναρξη πυρκαγιάς στον αστικό και περιαστικό χώρο, θα ερευνάται από το Ανακριτικό Τμήμα του Π.Σ. και θα ασκείται αυτεπαγγέλτως Ποινική δίωξη.

Ο Δήμος μας, θα προβεί σε καθαρισμούς εύφλεκτης ξηρής βλάστησης και άλλων υλικών σε κάθε αδόμητο χώρο δημοσίου συμφέροντος, θα συνεπικουρήσει το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με εποχιακή Πυροφύλαξη και ανεφοδιασμό πυροσβεστικών οχημάτων, θα συνεργαστεί με τοπική εθελοντική οργάνωση καθώς και με πιστοποιημένους εθελοντές από Μητρώο εθελοντών που θα συντάξει.

Η συμβολή όλων των δημοτών και επισκεπτών μας στην πρόληψη, έναρξη κι εξάπλωση κάθε κινδύνου πυρκαγιάς κρίνεται πολύ σημαντική.
ΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΟΥΝ ΑΜΕΣΑ (από σταθερό και κινητό χωρίς χρέωση) υπενθυμίζουμε ότι είναι το 199 για την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το 112 Ενιαίο Ευρωπαϊκό αριθμό για κάθε έκτακτη ανάγκη.

Επίσης καλούνται οι δημότες κι επισκέπτες να συμμορφώνονται στην απαγόρευση εισόδου στους δασικούς χώρους κατά τις ημέρες με πολύ υψηλή επικινδυνότητα πυρκαγιάς (κατηγορία 4) και Συναγερμού (κατηγορία 5).

Το Πυροσβεστικό Σώμα, Ο 10ος Π.Σ.Α, Ο Διοικητής, Οι Αξιωματικοί και τα Στελέχη του, Ήταν και Είναι Πάντα Άμεσα στο πλευρό των αναγκών της πόλης μας κι εκφράζουμε την Ευγνωμοσύνη μας γι’ αυτό!

Καλό καλοκαίρι με ήρεμη και ανεύφλεκτη Αντιπυρική Περίοδο και τα μάτια όλων μας ανοιχτά με υψηλό το αίσθημα ευθύνης!

Ο Διευθυντής Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας Βενετσιάνος Μανωλάκος
Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας Φώτης Χριστόπουλος
Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Στέφανος Γαβριήλ Βλάχος