ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΠΗ.

Η Διοίκηση του Δήμου Πετρούπολης, λόγω της εξάπλωσης του Κορωνοϊού στον ευρύτερο πληθυσμό και κατόπιν σχετικών οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και της Περιφέρειας Αττικής, θα προβεί στην αναστολή λειτουργίας των ΚΑΠΗ της πόλης μας, από τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 και για τέσσερις εβδομάδες.
Πρόκειται για καθαρά προληπτικό μέτρο, που λαμβάνεται για την προστασία των μελών των ΚΑΠΗ καθώς ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Στο πλαίσιο αυτό αναστέλλονται και τα τμήματα κολύμβησης των ΚΑΠΗ, για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.
Φωτογραφία που έχει το λογότυπο του Κ.Α.Π.Η