Ανακοίνωση του ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε. για τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων του 5ου κύκλου επιστρεπτέας προκαταβολής

Ανακοίνωση του ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε. για τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων του 5ου κύκλου επιστρεπτέας προκαταβολής

Το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε.) γνωστοποιεί σε όλα τα μέλη του, ως επίσης και σε οποιονδήποτε επιχειρηματία, ότι στις 8 Φεβρουαρίου 2021 λήγει η προθεσμία υποβολής Αίτησης για τον 5ο κύκλο επιστρεπτέας προκαταβολής.

Το παρόν αφορά τις επιχειρήσεις εκείνες που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση, καθώς και εκείνους τους επιχειρηματίες οι οποίοι απορρίφθηκαν με δυνατότητα εκ νέου ένταξης ή ένστασης.