Ξεκίνησαν οι εργασίες αναβάθμισης στην παιδική χαρά του Αγίου Δημητρίου Πετρούπολης

 

Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους πολίτες, ότι η παιδική χαρά του Αγίου Δημητρίου θα παραμείνει κλειστή, έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες αναβάθμισης των υποδομών της.
Μετά από αιτήματα πολλών πολιτών και με τη σύμφωνη γνώμη του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Θανάση Σκαλιστήρα, η Δημοτική Αρχή Πετρούπολης έκρινε απαραίτητες τις εργασίες ανακατασκευής της παιδικής χαράς, καθώς παρουσιάστηκαν φθορές στον εξοπλισμό και στις επιφάνειες πτώσης.
Απαραίτητη κρίθηκε και η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τις προδιαγραφές ασφαλείας της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176 «PlaygroundEquipmentandSurfacing» (ΕΛΟΤ EN1176).
Στόχος της μελέτης, που εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πετρούπολης, είναι η αναβάθμιση και πιστοποίηση της παιδικής χαράς, ώστε ο εξοπλισμός και όλες οι υποδομές να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς-ευρωπαϊκές συμβάσεις και οδηγίες.
Επιπλέον, θα πρέπει να είναι δυνατή η προσβασιμότητα-χρήση των οργάνων της παιδικής χαράς από παιδιά όλων των ηλικιών, αλλά και από παιδιά με κινητικά προβλήματα (ώστε να μπορούν να περιηγηθούν στον χώρο και να χρησιμοποιήσουν τους εξοπλισμούς με ή χωρίς το αμαξίδιό τους).

Η μελέτη ακολούθησε τις αρχές του αειφόρου σχεδιασμού, επιχειρώντας να εναρμονιστεί και να εμπλουτίσει το φυσικό στοιχείο του περιβάλλοντος χώρου, ενώ τα χρησιμοποιούμενα υλικά και οι εξοπλισμοί, να είναι ανακυκλώσιμα και στο μέτρο του δυνατού να έχουν παραχθεί από ανακυκλωμένα υλικά.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και αφού προηγηθεί ο έλεγχος από επιθεωρητή για την πιστοποίηση των οργάνων, θα ανοίξει και πάλι η παιδική χαρά και θα δοθεί στους χρήστες με ασφάλεια.

Ο Δήμος Πετρούπολης διευκρινίζει, ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών ο χώρος της παιδικής χαράς θα είναι εργοτάξιο και παρακαλεί τους γονείς να μην εισέρχονται σ’ αυτόν έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες αναβάθμισης των υποδομών του.