Αρ. Απόφασης  Θέμα Αρχείο Διαύγεια
Φυσικό Αρχείο
 0336  Διακοπή μαθημάτων στο 3ο Νηπιαγωγείο του Δήμου, λόγω βλάβης του δικτύου της ΕΥΔΑΠ και έλλειψης νερού.    ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
Dimos2 Petroupolis

Dimos2 Petroupolis, Αρθρογράφος

123