ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

4 Δεκεμβρίου 2018

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ Παρακάτω παρουσιάζονται οι κατηγορίες των τελών που ισχύουν, σύμφωνα με την αριθμ. 208/2018 απόφαση του Δ.Σ  Α.ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1.Οικιακή χρήση, Κοιν. Χώροι, ακάλυπτοι χώροι                                     1,18 € τ.μ 2.Γενική χρήση, επαγγελματικοι χώροι                                                    3,52 € τ.μ…

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2018» , για την ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με την αριθμ. 63/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. προϋπολογισμού 34.933,00€ Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο πρωτόκολλο του Δήμου Πετρούπολης…

Στις 24/08/2018 η Εκτελεστική Επιτροπή, με την αριθμ. 2/2018 πράξη της, κατάρτισε το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου, για το οικονομικό έτος 2019. Το εν λόγω σχέδιο το παραθέτουμε και στο site του Δήμου για την ευρύτερη ενημέρωση των πολιτών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα για την υποβολή προτάσεων και παρατηρήσεων.  Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ…

Ενημερωθείτε για το περιεχόμενο της 1/2018 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα "Σύνταξη Σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019". Δείτε το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.

Στις 03/09/2018, ημέρα Δευτέρα, ξεκινούν την λειτουργία τους οι Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί για το σχολικό έτος 2018-19. Τα βρέφη και τα νήπια που φοιτούσαν στις δομές κατά το σχολικό έτος 2017-18 και είναι επανεγγραφές μπορούν να προσέλθουν κανονικά και με πλήρες ωράριο στους σταθμούς την ανωτέρω ημερομηνία. Αντίστοιχα, μπορούν να ξεκινήσουν τα βρέφη…

  Θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου να συγχαρώ τις νέες και τους νέους που έδωσαν φέτος τη δύσκολη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα που είχαν. Κάποιοι από εσάς καταφέρατε να δείτε τους κόπους τους δικούς σας, των εκπαιδευτικών σας, αλλά και τις θυσίες των οικογενειών σας να δικαιώνονται. Να θυμάστε…