Αντιπυρική περίοδος 2018 (1 Μαΐου – 31 Οκτωβρίου 2018).   Προγραμματισμός Πυρασφάλειας Δήμου Πετρούπολης – Καθαρισμός ξηράς βλάστησης και αδόμητων οικοπέδων από τους επικαρπωτές ή ιδιοκτήτες τους για την πρόληψη κι επέκταση πυρκαγιών.

   Ο Δήμος Πετρούπολης, προετοιμάζεται για ακόμη μία χρονιά για την Αντιπυρική Περίοδο, που επίσημα διαρκεί στη χώρα μας από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου. Με οχήματα τα Δήμου μας και με εποχιακό προσωπικό, που θα προσληφθεί άμεσα, προγραμματίζεται η φύλαξη των δασικών πνευμόνων της πόλης μας και ο καθαρισμός/αποψίλωση της ξηράς βλάστησης, σε δημόσιους και περιαστικούς χώρους.
   Η παραπάνω πυροφύλαξη, θα συνδυαστεί με το αντίστοιχο πρόγραμμα περιπολιών του Α.Σ.Δ.Α στην ευρύτερη περιοχή μας, καθώς και με τις αποψιλώσεις που πραγματοποιεί ο Σύνδεσμος, τα οποία αφορούν κυρίως τη περιαστική ζώνη επαφής με το Ποικίλο όρος και το άλσος του Αγ. Δημητρίου.
   Επίσης, στα πλαίσια της ετήσιας εποχιακής Πυρασφάλειας της φετινής Αντιπυρικής Περιόδου και της πρόληψης και αποτροπής του κινδύνου πρόκλησης κι επέκτασης πυρκαγιάς, ο Δήμος Πετρούπολης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις σχετικές Πυρ. Διατάξεις, το Ν. 998/1979, την ΚΥΑ 12030/Φ109.1/1999, το Ν.3852/2010, αρθ.94 παρ.1 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), το άρθ. 433 του Π.Κ., το Σχέδιο Δράσης της Γ. Γ. Πολ. Προστασίας, καλεί τους επικαρπωτές- ιδιοκτήτες αδόμητων οικοπέδων και λοιπών ακαλύπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου, να προβούν στις προβλεπόμενες ενέργειες αποψίλωσης αυτών από ξερά χόρτα και απομάκρυνσης τυχών άλλων εύφλεκτων υλικών και σκουπιδιών που βρίσκονται μέσα σε αυτά.

  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των επικαρπωτών – ιδιοκτητών στα ανωτέρω, ο Δήμος θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες από το Νόμο αυτεπάγγελτες ενέργειες καθαρισμού των οικοπέδων, βάσει του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), με δυνατότητα επιβολής προστίμου (0,50€/τετρ.μέτρο οικοπέδου), την χρέωση εξόδων καθαρισμού, καθώς και την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.
  Επισημαίνεται ότι, κατά το χρονικό διάστημα της προαναφερόμενης αντιπυρικής περιόδου, απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο, το άναμμα φωτιάς χωρίς την προηγούμενη άδεια από την Αστυνομική Αρχή και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία αναλαμβάνει και τον έλεγχο εφαρμογής προληπτικών μέτρων διασφάλισής της. Ειδικά, εφιστάται η προσοχή, σε μελισσοκόμους, σε χρήστες εξωτερικών ψησταριών, σε αυτούς που εκτελούν εργασίες υπαίθρου με φλόγιστρα, σε όσους θέλουν να κάψουν προϊόντα κλαδεμάτων ή αποψιλώσεων κ.ά. Επίσης συνίσταται η προσοχή στους οδηγούς, να μην σταθμεύουν τα οχήματ ά τους πάνω και ανάμεσα σε ξερή βλάστηση.
  Για την περίπτωση συγκέντρωσης, μετά από καθαρισμούς, εύφλεκτων υλικών (κλαδιά, ξερά χόρτα, ξυλεία, υφάσματα κλπ.) και για την ανάγκη άμεσης απομάκρυνσής τους, θα πρέπει να γίνεται έγκαιρη συνεννόηση με το Τμήμα Αποκομιδής της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, στο τηλέφωνο 210-5021300.


 

Dimos2 Petroupolis

Dimos2 Petroupolis, Αρθρογράφος

123