Δείτε την πρόσκληση της 7ης Τακτικής  Συνεδρίασης έτους 2010.