Δείτε την πρόσκληση της 7ης Τακτικής Συνεδρίασης, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (1ος όροφος- αίθουσα Προέδρου Δ.Σ.) στις 06 Ιουνίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ.