Δείτε την πρόσκληση της 7ης Τακτικής Συνεδρίασης , που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 02 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.