Δείτε την πρόσκληση της 4ης Εκτακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου) στις 22 Αυγούστου  2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.