Δείτε την πρόσκληση της 3ης Τακτικής Συνεδρίασης, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 19 Μαρτίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.