Δείτε την πρόσκληση της 24ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου) στις 19 Νοεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ