Δείτε τους ανασυνταγμένους πίνακες κατάταξης – βαθμολογίας, προσληφθέντων και απορριφθέντων, της ΣΟΧ 2/2023 προκήρυξης για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού ειδικότητας ΠΕ Ιατρών – Παιδιατρικής και ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, σύμφωνα με την αριθμ. 43/2024 απόφαση της μονομελούς σύνθεσης του ΑΣΕΠ, κατόπιν ενστάσεως υποψηφίου.

 

Αρχεία:

Ανασυνταγμένοι πίνακες κατάταξης – βαθμολογίας του διαγωνισμού ΣΟΧ 02/2023