Ενημέρωση για τη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου Πετρούπολης
Ενημέρωση για τη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου Πετρούπολης
Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους πολίτες ότι το Δημοτικό Κοιμητήριο της πόλης θα λειτουργεί ως ακολούθως:
από 01/04/2024 έως 28/04/2024 καθημερινά από τις 07:00 έως 18:30
από 29/04/2024 έως 15/09/2024 καθημερινά από τις 07:00 έως 19:30

από 16/09/2024 έως 28/10/2024 καθημερινά από τις 07:00 έως 18:30 και
από 27/10/2024 έως 29/03/2025 καθημερινά από τις 07:00 έως 17:30