Δήμος Πετρούπολης

Ενημέρωση δημοτών σχετικά με την λειτουργία των λαϊκών αγορών

Σας ενημερώνουμε ότι από την 1η Μαρτίου η λαϊκή αγορά της Άνω Πετρούπολης θα λειτουργεί επί της οδού Χρ. Σμύρνης και η λαϊκή του κέντρου θα συνεχίσει να λειτουργεί επί της οδού Αγ. Λαύρας.