Την 30/05/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 συνεδρίασε ξανά η Επιτροπή του Δήμου Πετρούπολης έχοντας υπόψη την υπ’ αρ. πρωτ. 22743/30-05-2024 αίτηση και την υπεύθυνη Δήλωση περί μη αποδοχής της θέσης ΥΕ Γενικών καθηκόντων για τον κινηματογράφο και το θέατρο Πέτρας που κατέθεσε ο/η με αρ. Πρωτ. 22743/30-05-2024, που είχε επιλεγεί για την πρώτη περίοδο, αποφασίζει :
Την αντικατάστασή της από τον/την με αρ. Πρωτ. 21706/21-05-2024 που επελέγει για την 2η περίοδο. Κατόπιν των ανωτέρω η κενή θέση του/της με αρ. Πρωτ. 21706/21-05-2024 στη 2η
περίοδο θα καλυφθεί με τον/την με αρ. Πρωτ. 21673/21-05-2024.

   

Αρχεία:
Πρακτικό Επιτροπής.