Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει για τη χορήγηση Υποτροφιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
O Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει ότι το ΕΑΠ (Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο) σε συνέχεια της συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, προσφέρει κατ’ έτος 35 θέσεις δωρεάν φοίτησης στα Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου σε υποψήφιους/ες και εν ενεργεία φοιτητές/τριες, που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
Μεταξύ των δικαιούχων των ανωτέρω υποτροφιών περιλαμβάνονται:
• Ρομά που διαβιούν σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και Ρομά που παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης
• Άστεγοι
• Πρώην φιλοξενούμενοι ή φιλοξενούμενοι δομών παιδικής προστασίας οι οποίοι θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά μέσω διαδικτύου μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2023 και ώρα 11:59 στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://dev.eap.gr/student-candidate/public…
Για την εισαγωγή των φοιτητών/τριών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βασιζόμενη στον χρόνο υποβολής της αίτησης. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει την 8η Σεπτεμβρίου 2023.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΕΑΠ: https://www.eap.gr/…/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%86%ce…/