Ευρωπαϊκή εξωστρέφεια από το 1ο Λύκειο Πετρούπολης

Το 1ο Λύκειο Πετρούπολης ανέλαβε για πρώτη φορά πρόγραμμα Erasmus KA122 με θέμα «Το σχολείο παρακολουθεί τις εξελίξεις» κατά τα σχολικά έτη 2022 – 2023.

Στο πλαίσιο αυτό υλοποίησε τρεις κινητικότητες (Γάνδη Βελγίου, Δουβλίνο Ιρλανδίας και Νίκαια Γαλλίας) σε προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς (Europass Teacher Academy) με τα εξής θέματα:

1. ICT Tools for a Creative and Collaborative Classroom
2. The Best Social Media and Web Solutions for your Classroom
3. Democratic Life in EU: Teaching citizen rights and duties

Στα προγράμματα αυτά συμμετείχαν έξι εκπαιδευτικοί του 1ου Λυκείου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία μέσω αυτών να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, μαθαίνοντας νέες διαδικτυακές πλατφόρμες και περιβάλλοντα εργασίας που ενδυναμώνουν τη μαθησιακή διαδικασία καθιστώντας την περισσότερο ελκυστική τόσο στους μαθητές όσο και στους καθηγητές, καθώς αμφότεροι ανανέωσαν το ενδιαφέρον τους στην εκπαιδευτική πράξη.

Κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ήρθαν σε επαφή με Ευρωπαίους συναδέλφους τους, αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τα εκπαιδευτικά συστήματα των Ευρωπαϊκών χωρών, συνεργάστηκαν, αλληλεπίδρασαν και μελέτησαν καλές πρακτικές για τη βελτιστοποίηση της διδασκαλίας.

Στόχος ήταν η τεχνολογική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής τους συνείδησης, η διαμόρφωση ελκυστικότερων συνθηκών μάθησης, μα κυρίως η δημιουργία ενός σχολείου συμπερίληψης που θα αγκαλιάζει και θα κινητοποιεί όλους τους μαθητές, με σεβασμό στα δημοκρατικά δικαιώματα και υποχρεώσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας στο σύνολό της.

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα έμειναν ενθουσιασμένοι, καθώς αποκόμισαν πολύτιμες εμπειρίες και επιθυμούν την ανανέωση των Ευρωπαϊκών δράσεων με περισσότερους συμμετέχοντες, εκπαιδευτικούς και μαθητές, ώστε όλο και περισσότεροι να καρπωθούν τα οφέλη αντίστοιχων προγραμμάτων.

Ο Δήμος Πετρούπολης ευχαριστεί το ΙΚΥ για την ευκαιρία που προσέφερε στους εκπαιδευτικούς, καθώς και για την πολύτιμη αρωγή και στήριξή τους και ευελπιστεί στην ανάληψη νέων προγραμμάτων από το σχολεία της πόλης μας, ώστε να ενισχυθεί η εξωστρέφεια και η ποιότητα του έργου τους.