Ενημέρωση για τον Σακχαρώδη Διαβήτη στην 1η Τ.ΟΜ.Υ Πετρούπολης
Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους πολίτες ότι σήμερα Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023 κατά τις ώρες 16:00 – 20:00 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τον σακχαρώδη διαβήτη στην 1η Τ.ΟΜ.Υ Πετρούπολης (Κονίτσης 47).
Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι μέτρησης ζαχάρου, σωματομετρικές μετρήσεις και συμβουλευτική.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί από την επισκέπτρια υγείας, τη νοσηλεύτρια της 1ης Τ.ΟΜ.Υ και τον νοσηλευτή της 3ης Τ.ΟΜ.Υ. Πετρούπολης.