Εκτίθεται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πετρούπολης, η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του περιπτέρου στην πλατεία Αγίου Δημητρίου.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου Πετρούπολης, την 26 Ιουλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθνικής Αντίστασης 61).

Δείτε την Περίληψη Διακήρυξης της Δημοπρασίας.