Το Πρόγραμμα των Αγιασμών στα σχολεία του Δήμου Πετρούπολης.

Τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς για τους μαθητές όλης της χώρας.

Επισημαίνεται ότι οι μαθητές θα πρέπει να προσέλθουν υποχρεωτικά με μάσκα και αυτοδιαγνωστικό τεστ, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Υ.ΠΑΙ.Θ.(ΦΕΚ 4054/τ.Β/04-09-2021).

Πρόγραμμα Αγιασμών Σχολικών Μονάδων Δήμου Πετρούπολης

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΙΑΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 8.30
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 8.20
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 9.30
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 10.00
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 8.30
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 9.30
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 9.30
8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 9.00
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 10.00
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 9.20
12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 10.00
ΓΥΜΝΑΣΙΑ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 8.30
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 9.30
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 9.15
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 9.30
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 9.30
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 9.00
ΛΥΚΕΙΑ
1ο ΛΥΚΕΙΟ 8.30
2ο ΛΥΚΕΙΟ 8.30
3ο ΛΥΚΕΙΟ 10.00
4ο ΛΥΚΕΙΟ 10.00
5ο ΛΥΚΕΙΟ 10.00
1ο ΕΠΑΛ 10.30
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 9.00
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 11.00
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 9.00
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 9.30
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 9.15
6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 10.30
7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 10.00
8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 9.40
9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 8.30
10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 9.30
11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 9.00
12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 10.30
13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 8.20
14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 9.00
15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 10.00
16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 9.00
17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 10.30
Παράρτημα Ρόδου & Έλλης 11.30
18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 9.30
19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 9.00
20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 9.30
21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 9.00