εκτίθεται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πετρούπολης, η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του περιπτέρου στο Τέρμα Ελαιών.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου Πετρούπολης, την 11η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθνικής Αντίστασης 61).

Δείτε την Περίληψη Διακήρυξης της Δημοπρασίας.