Δήμος Πετρούπολης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019.

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Πετρούπολης έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία που αφορούσε στην υλοποίηση μιας σειράς ενεργειών για την αναγνώριση του συνολικού αριθμού πληγέντων (Απόφαση Δημάρχου 21/2020-ΑΔΑ 6ΠΣ8ΩΞΣ-465) από τον σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019.
Επιπλέον, έχει ήδη σταλεί εγγράφως στις αρχές Ιανουαρίου, το αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ), για την επιχορήγηση του Δήμου μας με το αντίστοιχο ποσό, ώστε να μπορέσει ο Δήμος μας να προχωρήσει στην οικονομική ενίσχυση των δικαιούχων.
Θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι η Διοίκηση του Δήμου Πετρούπολης, σε απόλυτη συνεργασία με τις υπηρεσίες του, έχουν καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατόν πιο άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων των πληγέντων-πολιτών.

Δείτε σε χάρτη τις αυτοψίες που διεξήχθησαν στον Δήμο μας.