Ενημέρωση για την παράταση της υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής – ενστάσεων για τους Παιδικούς Σταθμούς-ΕΣΠΑ 2020-2021.

Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους πολίτες ότι σύμφωνα με ανακοίνωση της Ε.Ε.Τ.Α.Α., δόθηκε παράταση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής – ενστάσεων στη Δράση: «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2020-2021».

Διαβάστε παρακάτω το περιεχόμενο της ανακοίνωσης της Ε.Ε.Τ.Α.Α..

Δράση: «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2020-2021».
Λόγω τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν τις πρώτες ημέρες υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής και προκειμένου να εξυπηρετηθούν όλες/οι οι υποψήφιες/οι, με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε. παρατείνονται:
1. Η λήξη της ηλεκτρονικής υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής: από τις 5/8/2020, στις 7/8/2020
2. Η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων: από τις 12/8/2020, στις 13/8/2020
3. Η ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων: από 13/8 – 17/8/2020 σε 14/8 – 18/8/2020 και ώρα 16:00

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2020/04082020_parataseis.pdf