Μικρογραφία Περιπτέρου των ΚΕΠ στην ΔΕΘ.

Γνήσιο υπογραφής μέσω gov.gr

Γνήσιο υπογραφής, εξουσιοδοτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και συνταγογραφήσεις, θα μπορούν στο εξής να διεκπεραιώνονται από το κινητό ή τον υπολογιστή μας, μετά την πρεμιέρα της ενιαίας ψηφιακής πύλης του Δημοσίου που υλοποιεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω του gov.gr.
Αν και δοκιμαστική, η λειτουργία του κρίθηκε απολύτως αναγκαία, έχοντας κύριο στόχο οι πολίτες αυτήν την περίοδο να εξυπηρετούνται από το σπίτι τους, αποφεύγοντας οποιαδήποτε μετακίνηση.

Διαδικασίες που έως τώρα απαιτούσαν αυτοπρόσωπη παρουσία σε ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα, στο εξής θα διεκπεραιώνονται πιλοτικά από τον προσωπικό μας υπολογιστή ή από το κινητό μας τηλέφωνο, χωρίς μετακινήσεις και περιττή γραφειοκρατία.
Το gov.gr συγκεντρώνει το σύνολο των υπηρεσιών (περισσότερες από 500) που παρέχονται ψηφιακά από το Δημόσιο και κάθε υπηρεσία που θα ψηφιοποιείται στο μέλλον θα ενσωματώνεται στην πλατφόρμα.
Αναλυτικά η πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπει:
1) Σε περίπτωση γνήσιου υπογραφής για εξουσιοδοτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ., ο πολίτης θα χρησιμοποιεί την αντίστοιχη φόρμα από το gov.gr.
Για παράδειγμα αν θέλει να κάνει μία εξουσιοδότηση για μεταβίβαση αυτοκινήτου, θα μπει με τους κωδικούς taxis στο gov.gr και όταν συμπληρώσει την εξουσιοδότηση θα λάβει κωδικούς με τους οποίους θα μπορεί να πάει στην ανάλογη υπηρεσία (πχ. Διεύθυνση συγκοινωνιών), όπου θα έχει σταλεί με mail από το ΚΕΠ η εξουσιοδότηση και να προχωρήσει στη μεταβίβαση.
Η ταυτοποίηση θα διενεργείται μέσω των κωδικών Taxisnet και τα έγγραφα που θα εκδίδονται μέσω του gov.gr θα φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και ηλεκτρονική σφραγίδα. Θα γίνονται, δε, υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
2) Υπάρχει πρόβλεψη για τηλεφωνική αίτηση στα ΚΕΠ χωρίς οικονομική επιβάρυνση του πολίτη, με την αποστολή του σχετικού εγγράφου που αιτήθηκε να γίνεται μέσω ΕΛΤΑ και την ταυτοποίηση του αιτούντα με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας κατά την παράδοση.
3) Προβλέπεται επίσης λειτουργία εφαρμογής για κάθε ΚΕΠ, ώστε (ανάλογα με το προσωπικό του) τα τηλεφωνικά ραντεβού να πραγματοποιούνται κάθε 15 λεπτά ανά υπάλληλο, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός. Με τον τρόπο αυτό ο πολίτης θα γνωρίζει πότε έχει το ραντεβού του και θα μπορεί να πάει στο ΚΕΠ για να εξυπηρετηθεί.
Πατήστε για να μεταβείτε στην δοκιμαστική λειτουργία της πύλης ΕΔΩhttps://dilosi.sevices.gov.gr/create/q/templates