Απαραίτητα Ιατρικά Δικαιολογητικά για την Εγγραφή στα Πολιτιστικά & Αθλητικά Τμήματα του Δήμου Πετρούπολης

 

Για το άθλημα της Κολύμβησης

 • Για παιδιά έως 12 ετών: ιατρική βεβαίωση από Παιδίατρο, που να βεβαιώνει ότι ο-η αθλούμενος-η μπορεί να συμμετέχει στο άθλημα της κολύμβησης
 • Για παιδιά άνω των 12 ετών και για ενήλικες: ιατρική βεβαίωση από Καρδιολόγο, Δερματολόγο, Γυναικολόγο (για κορίτσια άνω των 14 ετών και γυναίκες), που να βεβαιώνει ότι ο-η αθλούμενος-η μπορεί να συμμετέχει στο άθλημα της κολύμβησης

 

Για τα αθλήματα Μπάσκετ, Βόλεϊ, Ρυθμική Γυμναστική, Ποδόσφαιρο

 • Για παιδιά έως 12 ετών: ιατρική βεβαίωση από Παιδίατρο, που να βεβαιώνει ότι ο-η αθλούμενος-η μπορεί να συμμετέχει στο συγκεκριμένο άθλημα
 • Για παιδιά άνω των 12 ετών: ιατρική βεβαίωση από Καρδιολόγο, που να βεβαιώνει ότι ο-η αθλούμενος-η μπορεί να συμμετέχει στο συγκεκριμένο άθλημα

 

Για το άθλημα της Ενόργανης Γυμναστικής

 • Για παιδιά όλων των ηλικιών: ιατρική βεβαίωση από Καρδιολόγο, που να βεβαιώνει ότι ο-η αθλούμενος-η μπορεί να συμμετέχει στο συγκεκριμένο άθλημα

 

Για το τμήμα της Ρυθμικής και Ψυχοκινητικής Αγωγής (εισαγωγή στον Κλασσικό Χορό)

 • Για παιδιά όλων των ηλικιών: ιατρική βεβαίωση από Παιδίατρο ή Παθολόγο, που να βεβαιώνει ότι το παιδί μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα εισαγωγής στον κλασσικό χορό

 

Για το τμήμα του Σύγχρονου Χορού

 • Για παιδιά έως 16 ετών: ιατρική βεβαίωση από Παιδίατρο που να βεβαιώνει ότι ο-η αθλούμενος-η μπορεί να συμμετέχει στο συγκεκριμένο τμήμα
 • Για παιδιά άνω των 16 ετών: ιατρική βεβαίωση από Καρδιολόγο, που να βεβαιώνει ότι ο-η αθλούμενος-η μπορεί να συμμετέχει στο συγκεκριμένο τμήμα

 

Για το τμήμα Γιόγκα

 • Για ενήλικες: ιατρική βεβαίωση από Καρδιολόγο, που να βεβαιώνει ότι ο-η αθλούμενος-η μπορεί να συμμετέχει στο συγκεκριμένο τμήμα

 

Για το τμήμα Λατινοαμερικανικών χορών

 • Για παιδιά άνω των 12 ετών και για ενήλικες: ιατρική βεβαίωση από Καρδιολόγο, που να βεβαιώνει ότι ο-η ενδιαφερόμενος-η μπορεί να συμμετέχει στο συγκεκριμένο τμήμα

 

Για το τμήμα Παραδοσιακών Χορών

 • Για παιδιά έως 16 ετών: ιατρική βεβαίωση από Παιδίατρο που να βεβαιώνει ότι ο-η ενδιαφερόμενος-η μπορεί να συμμετέχει στο συγκεκριμένο τμήμα
 • Για παιδιά άνω των 16 ετών και για ενήλικες: ιατρική βεβαίωση από Καρδιολόγο που να βεβαιώνει ότι ο-η ενδιαφερόμενος-η μπορεί να συμμετέχει στο συγκεκριμένο τμήμα

 

Για το Γυμναστήριο Ανδρών – Γυναικών

 • Για όλες τις ηλικίες: ιατρική βεβαίωση από Καρδιολόγο που να βεβαιώνει ότι ο-η ενδιαφερόμενος-η μπορεί να συμμετέχει στο συγκεκριμένο τμήμα

 

Επιπλέον Δικαιολογητικά

 • Για τις έγκυες γυναίκες: βεβαίωση από Γυναικολόγο που να βεβαιώνει ότι η ενδιαφερόμενη μπορεί να συμμετέχει στο αθλητικό πρόγραμμα της επιλογής της
 • Για τους ανέργους: πρωτότυπη βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, η οποία θα ανανεώνεται και θα κατατίθεται εκ νέου μετά τη λήξη της
 • Για τους φοιτητές: φωτοτυπία τριπτύχου ή φοιτητικό πάσο
 • Για τα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: γνωμοδότηση υγειονομικής επιτροπής
 • Για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού: προσκόμιση βεβαίωσης από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, με την οποία δύνανται να εγγραφούν και να συμμετέχουν δωρεάν μέχρι δύο μέλη της οικογένειας σε έως δύο δραστηριότητες
 • Για τους κατοίκους του Δήμου Πετρούπολης που είναι ωφελούμενοι του Κ.Ε.Α.: παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν εγγραφής σε έως δύο δραστηριότητες (αθλητικές η πολιτιστικές)
 • Για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες: παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν εγγραφής σε έως δύο δραστηριότητες για ένα από τα παιδιά τους, με την προϋπόθεση ότι θα εγγραφούν όλα τα παιδιά τους στις αθλητικές δραστηριότητες (πραγματοποιείται αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από την υπηρεσία)

 

Σημειώνεται ότι οι ιατρικές βεβαιώσεις, όπου απαιτούνται, πρέπει να είναι πρωτότυπες και όχι φωτοτυπίες.