ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Η Δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πετρούπολης, εξαιτίας της παρούσας κατάστασης και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο: «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», ενημερώνει τους ωφελούμενους, ότι οι διανομές θα πραγματοποιηθούν κατ’ οίκον σταδιακά σε όλους τους δικαιούχους, έχοντας μάλιστα ξεκινήσει από την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-5065885 της γραμματείας του Κέντρου Κοινότητας.

 
Κοινωνικό Παντοπωλείο