Οι αγΛΑΪΚΟΣ-ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΙΔΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝώνες Ανώμαλου Δρόμου θα διεξαχθούν τo Σάββατο 12 Μαΐου 2018 από τις 9.00 π.μ.  στο Άλσος Αγίου Δημητρίου.(Γραμματεία και Αφετηρία στα Υπαίθρια Όργανα Γυμναστικής μέσα στο Άλσος.)

Οι αγώνες θα περιλαμβάνουν τα εξής αγωνίσματα:
1.    Ανώμαλος Δρόμος για μαθητές Α’ και Β’ Δημοτικού 600 μ.
2.    Ανώμαλος Δρόμος για μαθητές Γ’ και Δ’ Δημοτικού 600 μ.
3.    Ανώμαλος Δρόμος για μαθητές Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού 1000μ.
4.    Ανώμαλος Δρόμος για μαθητές Γυμνασίου 2000 μ.
5.    Ανώμαλος Δρόμος για μαθητές Λυκείου 2000 μ.
6.    Ανώμαλος Δρόμος ενηλίκων ανδρών από 18 έως 40 ετών 3000 μ.
7.    Ανώμαλος Δρόμος ενηλίκων γυναικών από 18 έως 40 ετών 3000 μ.
8.    Ανώμαλος Δρόμος ενηλίκων ανδρών από 40 ετών και άνω 3000μ.
9.    Ανώμαλος Δρόμος ενηλίκων γυναικών από 40 ετών και άνω 3000μ.

Οι προϋποθέσεις εγγραφών είναι :
• Στην περίπτωση συμμετοχής ανηλίκων στον Λαϊκό Ανώμαλο Δρόμο 2018 η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται από τον γονέα/κηδεμόνα. Με την υποβολή της αντίστοιχης αίτησης συμμετοχής θεωρείται ότι έχει δοθεί συναίνεση του γονέα για τη συμμετοχή στον Αγώνα.
• Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση του Λαϊκού Ανώμαλου Δρόμου 2018 γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται πλήρους τους κινδύνους που εμπεριέχει η συμμετοχή τους στη διοργάνωση, όσον αφορά σε πιθανές ζημιές ή φθορά στην υγεία τους.
• Κάθε δρομέας συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ελεύθερη βούληση.
• Κάθε δρομέας ή γονέας- κηδεμόνας αυτού συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ευθύνη και φέρει την πλήρη ευθύνη της συμμετοχής του όσον αφορά στη φυσική του κατάσταση και την ικανότητά του να συμμετάσχει.
• Ο Δήμος Πετρούπολης και η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού, ζημίας ή άλλου είδους φθοράς που μπορεί να υποστεί συμμετέχοντας στη διοργάνωση ή θεατής αυτής.
• Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τους κανονισμούς του αγώνα πριν, καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του και μετά.
• Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση συναινούν στη χρήση της εικόνας τους κατά τη διάρκεια του αγώνα από τους διοργανωτές για σκοπούς προβολής αυτής, χωρίς κανένα δικαίωμα σε ολική ή μερική αποζημίωση για το λόγο αυτό.

Όροι Εγγραφής- Κατάθεση Εγγραφών:
Εγγραφές θα γίνονται καθημερινά στο Δημοτικό Γυμναστήριο Ανδρών-Γυναικών (Αγ. Λαύρας 68, ώρες 10.00-18.00 μέχρι την Τετάρτη 9 Μαΐου 2018. Πληροφορίες: 210-5065668).
• Η εγγραφή είναι έγκυρη μόνο με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει η σωστή συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής.
• Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ανήλικων συμμετεχόντων τα σχολεία (δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια) της πόλης καλούνται να καταθέσουν στο Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Πετρούπολης (Μπουμπουλίνας 59 & Αθ. Διάκου) μέχρι την Τετάρτη 9 Μαΐου 2018 την ονομαστική κατάσταση ανά τάξη των συμμετεχόντων του  κάθε σχολείου  μαζί με τις υπογεγραμμένες δηλώσεις συμμετοχής  από τους γονείς -κηδεμόνες των συμμετεχόντων.
• Θα γίνονται εγγραφές ενηλίκων και μεμονωμένων παιδιών και την ημέρα των αγώνων στην Γραμματεία Εγγραφών, ώρα: 8.00-8.45.

Όροι Συμμετοχής την ημέρα του Αγώνα:
• Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των διοργανωτών, των εθελοντών και του προσωπικού της διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων και των κλήσεων να εγκαταλείψουν τη διαδρομή και να διακόψουν τον αγώνα εάν αυτό κριθεί απαραίτητο για την ασφάλεια τους.

 

Αρχεία:

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Σχολείων.


 

 

 

Dimos2 Petroupolis

Dimos2 Petroupolis, Αρθρογράφος

123