Ο Δήμος Πετρούπολης προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ», προϋπολογισμού 320.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ για την Α2 τάξη και άνω τάξη Μ.Ε.ΕΠ.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης..