Την Τρίτη 18 Ιουλίου, ώρα 21.30 για την  Όπερα «Ολυμπιακή Φλόγα» που είναι  βασισμένη στην τραγωδία «Τραχίνιες» του Σοφοκλή είναι η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.