Εκτίθεται σε  φανερή  προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία, η παραχώρηση δικαιώματος  χρήσης περιπτέρου  επί της οδού  25ης  ΜΑΡΤΙΟΥ  169 στην Πετρούπολη.

Δείτε την Περίληψη Διακήρυξης της Δημοπρασίας.