Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017.

Διαβάστε την προκήρυξη.