Η επαγγελματική εκπαίδευση αλλάζει…

Ενημερωθείτε για την νέα δομή των ΕΠΑΛ και τις δυνατότητες πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ενημερωθείτε για τους τομείς και ειδικότητες για το σχολικό έτος 2016-2017.