Το  Δημοτικό Συμβούλιο Πετρούπολης στη 16η /20-10-2016 τακτική του συνεδρίαση αποφάσισε για το 2017 τα εξής:
1.-Mε την αριθ. 246/2016 πράξη του, την μηδενική αύξηση των Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων και ΤΑΠ.
2.-Με την αριθ. 247/2016 πράξη του, την μηδενική αύξηση των Τελών Διαφήμισης.
3.-Με την αριθ. 248/2016 πράξη του, την μηδενική αύξηση των Τελών Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων.
4.-Με την αριθ. 249/2016 πράξη του, την μηδενική αύξηση των Τελών Νεκροταφείου.