Περίληψη εκδήλωσης ενδιαφέροντος μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης Πολιτισμού-Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Πετρούπολης.