Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2015.

Δείτε τη μελέτη επισκευές οχημάτων.
Δείτε τη διακήρυξη συντηρήσης οχημάτων.