Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το κυκλοφοριακό πρόβλημα, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους πολίτες, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με μεγάλο ενδιαφέρον στην πρόσκληση του Δήμου Πετρούπολης.
Ο μεγάλος αριθμός προτάσεων για τους πιθανούς τρόπους επίλυσης των προβλημάτων που σχετίζονται με την κυκλοφοριακή συμφόρηση, αποδεικνύει έμπρακτα την ιδιαίτερη ευαισθησία των κατοίκων σε τέτοιου είδους θέματα.
Όσες από τις προτάσεις δύναται να υλοποιηθούν άμεσα, θα προωθηθούν από την Δημοτική Αρχή στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου. Οι υπόλοιπες, για την εφαρμογή των οποίων απαιτούνται έργα ή κατασκευές, θα εξεταστούν από ομάδα έργου και από την επιστημονική ομάδα συγκοινωνιολόγων. Σκοπός μας και στις δύο περιπτώσεις, είναι να αφουγκραστούμε τους προβληματισμούς σας και να ανταποκριθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο σε όσες σκέψεις εγγράφως καταθέσατε.   
    Χωρίς την δική σας έμπρακτη συμμετοχή και στήριξη, μέσω των προτάσεών σας, θα ήταν αδύνατη η επίτευξη αυτού του εγχειρήματος, το οποίο έχει ως στόχο την βελτίωση και αναβάθμιση της πόλης μας.