Την  Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δημάρχου Πετρούπολης κ. Σίμου Βαγγέλη και του Προέδρου του Δ.Σ. Πετρούπολης κ. Κοτσαμπά Θωμά, με τον Πρόεδρο Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. κ. Κωνσταντίνο Ασκούνη.
Ο Δήμος Πετρούπολης έχει ήδη ενταχθεί σε δράσεις/επιχορηγήσεις του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013», για τα οποία είναι καθ’ ύλη αρμόδια η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.  
Εν όψει, λοιπόν, της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, συζητήθηκαν οι δυνατότητες υπαγωγής του Δήμου, ως δυνητικού δικαιούχου, σε επιπρόσθετες κατηγορίες δράσεων, μέσω του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α.